Hồ sơ đăng ký theo chương trình trao đổi sinh viên và thực tập tốt nghiệp cho sinh viên CTTT

Hồ sơ đăng ký theo chương trình trao đổi sinh viên và thực tập tốt nghiệp

STT

Tên trường

Hồ sơ đăng ký

Học toàn thời gian Sinh viên trao đổi Thực tập tốt nghiệp
1 ĐH Sriwijaya, Indonesia 1.    Phiếu đăng ký theo mẫu  tải tại đây.

 

2.    CV  tải tại đây

 

3.    Bảo hiểm  tải tại đây

4.    Thư giới thiệu tải tại đây

1.    Thư mời từ trường đối tác

2.    Quyết định cử đi học

3.    Bảng điểm

2 National Tsing Hua University, Đài Loan 1.    Bảng điểm có xác nhận tại bộ ngoại giao bản gốc

2.    Thư mời từ trường đối tác

3.    Biên bản hợp tác giữa hai trường

4.    Giấy khám sức khỏe

5.    Sổ tiết kiệm phô tô

 

3 National Chiao Tung University, Đài Loan
4 Chung Hsing University, Đài Loan
5 National Center University, Đài Loan
6 Feng Chia University, Đài Loan

Leave us a Comment