Cách mạng công nghiệp 4.0 tại miền Bắc

Cách mạng công nghiệp 4.0 tại miền Bắc

Tài liệu đào tạo cho sinh viên và bộ tài liệu hướng nghiệp của Thạc sỹ Vũ Tuấn Anh – Trưởng dự án khởi nghiệp cộng đồng củaTập đoàn Hoa Sen (Báo cáo viên chuyên đề Sự tác động của Khoa học Công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới khởi nghiệp cho sinh viên tại Hội nghị tập huấn cán bộ Hội miền Bắc từ ngày  07 – 09/4/2017).

30 video Tiếp cận và tuyển dụng thành công cho sinh viên mới ra trường
1-Làm thế nào cập nhật CV
https://www.youtube.com/watch?v=skx0xgzT-GM
2-các lợi ích của CV video
https://www.youtube.com/watch?v=cTTqWlQASCE
3-Phỏng vấn behavior
https://www.youtube.com/watch?v=uV7Bi5H9nds
4-làm thế nào thành công trong phỏng vấn
https://www.youtube.com/watch?v=PEVM6xU2oEs
5-Thiết kế cover video cho nhà tuyển dụng
https://www.youtube.com/watch?v=l-kmuoN_dXA
6-tầm quan trọng của kỹ năng mềm
https://www.youtube.com/watch?v=9T9c98Z92LA
7-Các dạng nói dối thường gặp trong phỏng vấn
https://www.youtube.com/watch?v=5MTV7JQeybs
8-Môi trường chuyên nghiệp là như thế nào
https://www.youtube.com/watch?v=w2tkTIFtcj4
9-Các câu hỏi về lương
https://www.youtube.com/watch?v=eCrPK0U52RQ
10-đàm phán về lương phần 3
https://www.youtube.com/watch?v=_4sUV1054EI
11-Đàm phán về lương phần 2
https://www.youtube.com/watch?v=_EI5piezpNs
12-Đàm phán về lương phần 1
https://www.youtube.com/watch?v=e9OGrnMh3VM
13-làm thế nào để lễ tốt nghiệp không là lễ thất nghiệp phần 3
https://www.youtube.com/watch?v=jtyIkyOtkCo
14-làm thế nào để lễ tốt nghiệp không là lễ thất nghiệp phần 2
https://www.youtube.com/watch?v=cl5d8Y-u-X4
15-làm thế nào để lễ tốt nghiệp không là lễ thất nghiệp phần 1
https://www.youtube.com/watch?v=kxqR78SGqhY
16-phỏng vấn qua điện thoại
https://www.youtube.com/watch?v=CW8syMlydJE&feature=youtu.be
17-có nên nói dối trong phỏng vấn phần 1
https://www.youtube.com/watch?v=ojngCavwXi0
18-làm thế nào tinh chỉnh cv
https://www.youtube.com/watch?v=LvwAklLW5QQ
19-làm thế nào demo phỏng vấn tại nhà
https://www.youtube.com/watch?v=akFeEu27GVs
20-Không nên tham dự các lớp dạy viết CV
https://www.youtube.com/watch?v=XL9_u0uZTcc
21-Có nên nói dối trong phỏng vấn phần 2
https://www.youtube.com/watch?v=Vp9lYZOmvLA
22-Hướng dẫn sử dụng 5 nhóm công cụ phát triển nghề nghiệp
https://www.youtube.com/watch?v=qmXGq19Gj_Q
23-tại sao không nên tham dự các lớp dạy viết CV
https://www.youtube.com/watch?v=Y1Rev8QaNI8
24-hướng dẫn phỏng vấn trái ngành nghề
https://www.youtube.com/watch?v=ZBiUXGkq9F0
25-Quy trình tuyển dụng CV và các bài test
https://www.youtube.com/watch?v=1JmPudUxbdA
26-Bài giảng viết CV cho sinh viên phần 1
https://www.youtube.com/watch?v=zuZMInnAc-Q
27-Bài giảng viết CV cho sinh viên phần 2
https://www.youtube.com/watch?v=0n3BAFMWcT0
28-Bài giảng viết CV cho sinh viên phần 3
https://www.youtube.com/watch?v=DEu95kkXwIE
29-Bài giảng viết CV cho sinh viên phần 4
https://www.youtube.com/watch?v=-wP5536htUc
30-Bài giảng viết CV cho sinh viên phần 5
https://www.youtube.com/watch?v=6VW13UU7Mg4

Học đại học hiệu quả
1-Học đại học khác gì học phổ thông
https://www.youtube.com/watch?v=fflrWmppIic
2-công thức 4 H học đại học học hiểu hành và hoàn thiện
https://www.youtube.com/watch?v=x0SUEsa9OoI
3-Các hoạt động học tập phần 1
https://www.youtube.com/watch?v=ZfzGNqoA8dk
4-Các hoạt động học tập phần 2
https://www.youtube.com/watch?v=MwSdUo7MGDI
5-Chuẩn bị bài học cho học đại học
https://www.youtube.com/watch?v=pC7m5_B1NR4
6-8 quan điểm sai về học đại học từ tân sinh viên
https://www.youtube.com/watch?v=wbmeTRskeBY
7-8 mẫu hình học và tư duy đại học
https://www.youtube.com/watch?v=CyWnR_ltqzo
8-20 kỹ năng năng lực học đại học
https://www.youtube.com/watch?v=rEV8CCY0iV4
9-Xây dựng hình ảnh giảng đường tích cực
https://www.youtube.com/watch?v=1RlOlswJfWM
10-Ghi chép note hiệu quả cho tân sinh viên
https://www.youtube.com/watch?v=2lPz7YPnlOg
11-Những cú sốc cho tân sinh viên và làm thế nào để vượt qua chúng
https://www.youtube.com/watch?v=ilHtQLxIg_A
12-các bạn tân sinh viên làm gì để nhập học cho tốt
https://www.youtube.com/watch?v=aSA7cgQ2K24
13-các thói quen thành công trên giảng đường đại học
https://www.youtube.com/watch?v=eMS9L35KaO8
14-làm thế nào sinh viên biến mục tiêu thành hiện thực
https://www.youtube.com/watch?v=ykjn1bCckjg
15-6 mức độ học đại học cho sinh viên
https://www.youtube.com/watch?v=v-MhTWwYIlo
16-6 mức độ học đại học phần 2
https://www.youtube.com/watch?v=VBrX5Yr_Qv8
17-phương pháp học Power
https://www.youtube.com/watch?v=ykLZGyHydko
18-Phương pháp đọc SQ3R phần 1
https://www.youtube.com/watch?v=v-sXK0qv_Pw
19-Phương pháp đọc SQ3 R phần 2
https://www.youtube.com/watch?v=qfmVn2J-yDE
20-Hướng dẫn đọc tài liệu hiệu quả cho các bạn ngành kỹ thuật
https://www.youtube.com/watch?v=DnHSsQhCqyM
21-Các tip ghi chép bài hiệu quả tại bậc đại học
https://www.youtube.com/watch?v=kfZZd5AwhB4
22-Khung học đại học hiệu quả
https://www.youtube.com/watch?v=2U8PiNjfDrA
23-năng lực học tập cho sinh viên phần 2
https://www.youtube.com/watch?v=fWEoxt8VFAw
24-Năng lực học tập cho sinh viên phần 1
https://www.youtube.com/watch?v=JuWE7MpVSnQ
25-Học đại học trong thế kỷ 21 phần 2
https://www.youtube.com/watch?v=0nr7NtgTrhA
26-Học đại học trong thế kỷ 21 phần 1
https://www.youtube.com/watch?v=Rv39zoxoF7Q
27-Cách ghi chép note trong học đại học
https://www.youtube.com/watch?v=qQEiY6mmsEI
28-Làm thế nào tập trung trong lớp học
https://www.youtube.com/watch?v=BrM2Tm068e8
29-tại sao sinh viên quản lý thời gian kém
https://www.youtube.com/watch?v=IB7njAWP4VA
30-tại sao quản lý thời gian quan trọng với sinh viên
https://www.youtube.com/watch?v=OLiQdqStMWc
31-tại sao học trên giảng đường là quan trọng nhất
https://www.youtube.com/watch?v=_sv9oYGqDg4
32-học và ôn bài ngay trên giảng đường
https://www.youtube.com/watch?v=2M12fbJ6Sgg

Các tài liệu video đào tạo giúp các bạn thoát khỏi tốt nghiệp là thất nghiệp
học đại học hiệu quả

1 – Các hoạt động học tập hiệu quả

http://youtu.be/RCqUTo-B7fE
http://youtu.be/E1mY3BC0jRo
http://youtu.be/RBwubmA_fqE
2-Khóa luận tốt nghiệp
http://www.youtube.com/watch?v=XA5d_tIvATM
http://www.youtube.com/watch?v=hecvMGs15zM
http://www.youtube.com/watch?v=WSCAMc8XMZ4
3-Nghiên cứu khoa học
http://www.youtube.com/watch?v=1Ti_lVm7Qdo
http://www.youtube.com/watch?v=CcOmWku7XOM
http://www.youtube.com/watch?v=GrF2JNzFikM
4-Học đại học hiệu quả chuyên ngành
http://www.youtube.com/watch?v=iQOVSqldTZQ
http://www.youtube.com/watch?v=P6XauHNeYsY
http://www.youtube.com/watch?v=oi5QJEWb338
5-Học đại học 2 năm đại cương
http://www.youtube.com/watch?v=qAzkiWe1dpY
http://www.youtube.com/watch?v=PE5tbaAcEzA
http://www.youtube.com/watch?v=WSupsBB1ytY
6-Tổng quan về học đại học
http://www.youtube.com/watch?v=4X_0oVGHpOA
http://www.youtube.com/watch?v=t9IFGiJTb-s
http://www.youtube.com/watch?v=xv0csNV5QmU
Bộ video hướng dẫn tuyển dụng cho các bạn sv mới ra trường

1-12 Lý do khó tìm việc cho sinh viên mới ra trường 12 reasons why fresh students are difficult to find job
https://www.youtube.com/watch?v=egxEM1O3t2w
https://www.youtube.com/watch?v=y3RN6NlXdvw
https://www.youtube.com/watch?v=9j8KJzJce7E
2-Trợ Lý Tìm Việc Online – online job search assistant https://www.youtube.com/watch?v=0dyAGpqr_Bc
3-Trợ Lý Tìm Việc Online – Profile trên cáng mạng xã hội chuyên nghiệp Online job search assistant – how to build the professional profile in social network https://www.youtube.com/watch?v=SS93jLmNwvA
4-Trợ Lý Tìm Việc Online – CV Trên Các Mạng Tuyển Dụng- Online job search assistant – how to build effective online CV https://www.youtube.com/watch?v=XGlynBRRboM
5-Đừng biến ngày hội việc làm thành những cuộc đi chơi vô bổ – Do not turn the career day into the wasteful time
https://www.youtube.com/watch?v=k3WWsSJk5xg
6-Hướng Dẫn Các Việc Sau Khi Vừa Phỏng Vấn Xong – Guidelines to candidates right after the interview finishs
https://www.youtube.com/watch?v=M-piBuzAmiw
7-Thực tập hiệu quả – Cơ hội vàng thu nhận kinh nghiệm- Effective internship the golden chance to receive experiences
https://www.youtube.com/watch?v=ooXd83-bokQ
8-Làm thế nào để có kinh nghiệm – Các tip đảm bảo 100 % các bạn thành công – How to get the experiences during 4 year study at university
https://www.youtube.com/watch?v=AAv7FJO_tRo
9-Lộ Trình Nghề Nghiệp – Phân Tích SWOT SWOT analysis in career development
https://www.youtube.com/watch?v=ZcWR_xpin6Q
10-Dấu Hiệu Công Ty Tốt Trên Thị Trường – Signs of good company in labor market
https://www.youtube.com/watch?v=kQkcdz2zyHI
11-Các Yếu Tố Lựa Chọn Công Ty Ứng Tuyển- How to select the company that you work for – guideline for fresh students
https://www.youtube.com/watch?v=Vmv2zTOs0VQ
12-Hướng dẫn viết CV thực dụng- How to write the effective CV
https://www.youtube.com/watch?v=2eDuG4ypJCA
13-Làm thế nào chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngày mai- Những lời khuyên- How to prepare for tomorrow interview – practical information
https://www.youtube.com/watch?v=tO6G6aJ7_JI
14-Làm thế nào để vượt qua vòng tiếp tân trong phỏng vấn – How to overcome the testing rounds in recruitment process
https://www.youtube.com/watch?v=ovtPER1009o
15-Các câu hỏi khó trong phỏng vấn- How to handle the difficult questions
https://www.youtube.com/watch?v=o6CwT6t0QSY
16-Bán Mình Giá Cao Trong Phỏng Vấn – How to sell yourself at high prices in interview – How to use the USP in interview
https://www.youtube.com/watch?v=yCnW2Pqn2FI
17-Thử Việc Phần 1 – Các Công Việc Cần Làm- Probation : things must be done
https://www.youtube.com/watch?v=a1VVs8FeP4M
18-Làm Thế Nào Thành Công Trong Thử Việc Phần 2- How to win probation period
https://www.youtube.com/watch?v=KWSgYxMKyto
https://www.youtube.com/watch?v=jnsfICKA72E
19-Quản trị cuộc đời – life time management
https://www.youtube.com/watch?v=E_enWbn_IkI
20-Hướng dẫn chi tiết phỏng vấn cho các bạn sinh viên mới ra trường- Detailed guidelines for fresh graduation student
https://www.youtube.com/watch?v=dPtnSeEV4cc
21-Tạo sao không nên rải bom CV cho các bạn sinh viên tìm kiếm việc Why we don’t send the mass CV to recruiters
https://www.youtube.com/watch?v=3lq8h_tUQS0
22-Công thức viết CV – Đúng- Đủ – Đắt- Độc và Đẹp Khung Viết 5 D- How to write the beautiful CV by 5 D frameworks
https://www.youtube.com/watch?v=xvOE96KdHlw
23-Lựa Chọn Công Ty Làm Việc Đầu Tiên Cho Các Bạn Sinh Viên Mới – How to select the first company work for in life time
https://www.youtube.com/watch?v=zZpJLJjCSBs
24-Chúng Ta Cần Phải Thực Hiện Từ Nhỏ Tới Lớn Why we sould do well the small things before big things
https://www.youtube.com/watch?v=2dok32ZtdD4
25-Viết CV từ năm thứ nhất – Write the CV from first year
https://www.youtube.com/watch?v=fQSXIxMRxMM

Bộ video phát triển nghề nghiệp FBNC

01-Hoạch định nghề nghiệp – Career planning
http://www.youtube.com/watch?v=JPUbRFBTW_g
http://www.youtube.com/watch?v=JIWjTiAi5mQ
http://www.youtube.com/watch?v=6Uw-BxbusYM
02-Chuẩn bị phỏng vấn – How to prepare for the interview
http://www.youtube.com/watch?v=jjiXzNMex2w
http://www.youtube.com/watch?v=yrHo4mh779E
03-Hướng dẫn phỏng vấn – How to win in interview
http://www.youtube.com/watch?v=6SYrOpPc_u0
http://www.youtube.com/watch?v=xSyEiKMDEsA
04-Làm thế nào vượt qua thử việc – Effective probation
http://www.youtube.com/watch?v=HIGIV8v-4VM
http://www.youtube.com/watch?v=pYvBMBEcKFs
05-Kỹ năng mềm – The importance of sofskill and how to develop them
http://www.youtube.com/watch?v=MvXsLHbW1p8
http://www.youtube.com/watch?v=CrWUyy_lET4
http://www.youtube.com/watch?v=JZdOJPn5CL4
06-Thực tập hiệu quả – Effective internship
http://www.youtube.com/watch?v=tTHwlkmz874
http://www.youtube.com/watch?v=pyTBXgRb1aQ
http://www.youtube.com/watch?v=O17iMO4JDGk
07-Khung năng lực – Competencies framework
http://www.youtube.com/watch…
http://www.youtube.com/watch…
http://www.youtube.com/watch…
08-Tư duy tích cực – Positive thinking
http://www.youtube.com/watch?v=_CVg0VMSLWc
http://www.youtube.com/watch?v=afjsEllXiUQ
09-Thách thức lao động trẻ trong thế kỷ 21- Challenges for young workforces in 21st century
http://www.youtube.com/watch?v=WDBF1kreLY0
http://www.youtube.com/watch?v=-ic2VsKxp-k
http://www.youtube.com/watch?v=IwRAQhT1dXQ
10-Con đường cho thi trượt đại học – Career for out of university examination
http://www.youtube.com/watch?v=ahyCNhwYS-k
http://www.youtube.com/watch?v=e7TiC7pY72w
http://www.youtube.com/watch?v=-A3WqhpWw2o
11-Vai trò tính cách trong phát triển nghề nghiệp – Personality and its role in career development
http://www.youtube.com/watch?v=RxWUNRDasfE
http://www.youtube.com/watch?v=NQ9LV7RBVCI
http://www.youtube.com/watch?v=A4vZIxbKA4w
12-Sáng tạo hiệu quả – Effective creativity
http://www.youtube.com/watch?v=nmio2JU6c3s
http://www.youtube.com/watch?v=LHK8QzDGMdU
http://www.youtube.com/watch?v=_M9Ju5i_2YY
13-Nhà trường và doanh nghiệp cùng đào tạo – University and corporation work to gather for student
http://www.youtube.com/watch?v=K_mBJKnwjpA
http://www.youtube.com/watch?v=yKbCHjXEO2k

Ha Hong

Leave us a Comment