Công văn niêm yết học bổng Khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017

Căn cứ công văn số: 434 CV/HSSV , ngày 12 tháng 04 năm 2017 về việc niêm yết học bổng KKHT học kỳ II, năm học 2016-2017. Nội dung công văn và danh sách sinh viên được hưởng HBKKHT học kỳ II năm 2016-2017 xem tại đây

Blog Attachment

Leave us a Comment