CUỘC THI TÌM KIẾM Ý TƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2017

Thông báo tổ chức Hội thi ” Cuộc Thi Tìm Kiếm Ý Tưởng Sáng Tạo Khoa Học Sinh Viên Năm 2017

Cuộc thi được tổ chức với mục đích đẩy mạnh phong trào NCKH trong sinh viên toàn trường nhằm tìm kiếm những ý tưởng mới, sáng kiến, giải pháp giải quyết vấn đề trong thực tiễn.

Thông báo tổ chức Hội thi “ Cuộc Thi Tìm Kiếm Ý Tưởng Sáng Tạo Khoa Học Sinh Viên Năm 2017″ xem tại đây

Phiếu Đăng Ký Dự Thi xem tại đây

Leave us a Comment