Danh sách giảng viên nước ngoài đến giảng dạy CTTT

 Danh sách giảng viên nước ngoài

TT

Họ, tên  giảng viên

(kèm theo chức danh khoa học, học vị)

GV của trường đại học nào
1 Jens Masters Olsen Chương trình Fulbright tại Việt Nam
2 Ms.Egli Barbara UC Davis
3 Allenbach Sandrine IAESTE
4 GS. TS Alexander Coward UC Davis
5 GS. TS. Murphy Terence Martin UC Davis
6 TS. Nicholas R. Hall UC Davis
7 GS.TS. Well. Doppler University of Hohenheim
8 Chantal Thompson Tình nguyện viên, IAESTE quốc tế tại Việt Nam
9 GS.TS. William Stainer ĐH Hawaii
10 TS. Robert Lynch UC Davis
11 Fanny Eppner Thụy Sĩ
12 PGS. TS. Alex Coward University of Sydney
13 TS. Ian Faloona UC Davis
14 TS. Ann Russell UC Davis
15 GS. Rod Buckney University Technology of Sydney
16 TS.Buckney Rodney Thomas Trường ĐH Công nghệ Úc
17 TS.Buckney Nancy Joan Trường ĐH Công nghệ Úc
18 TS. Nicholaus Madden UC Davis
19 TS. Fraiser Shilling UC Davis
20 GS. Susan Ustin Doyle UC Davis
21 GS. Jame Alan Doyle UC Davis
22 GS. Marcel Morales Universite de Grenoble
23 TS.-phil. Arinafril Sriwijaya University
24 TS. De Filippis Luigi Francis University Technology of Sydney
25 Chang Chung Pai Đài Loan
26 TS.BRÕMME KATRIN Ruhr Bochum University
27 GS. Kasbohm Jorn Greifwald University
28 GS. Tiemo Timmermann Greifwald University
29 GS. Wilhelm Steingrube Greifwald University
30 VILLAVERDE PAUL CHRISTIAN Laguna State Polytechnic University
31 Prof. Dr. Arinafril ĐH Sriwijaya
32 Madden Nicholaus Michele Hoa
33 De Filippis Giovanna Australia
34 Sharkey Jonathan Hugh Caddow Australia
35 Marcel Wualter Morales Pháp
36 GS.Matsuoka Ken Nhật Bản
37 GS. Doppler Werner Hohenheim University , Đức
38 Dr.Arinafril Sriwijaya University, Indonesia
39 TS. Hermansyah Cục Đại học Indonesia
40 Ths.Charlie Bumanglag Batin Philippines
41 Th. S Kristin Ramthun Greifwald University
42 GS. Wilhelm Steingrube Greifwald University
43 Prof.  Ken Matsuoka Kyushu University, Nhật Bản
44 Ms. Nabila Khairunisah Arinafril and Sriwijaya University, Indonesia
45 Ms. Yustin Putri Pratiwi Sriwijaya University, Indonesia
46 Webb Evan Nicholas Edith Cowan University, Úc
47 Ms. O’Dea Caitlyn Mary Edith Cowan University, Úc
48 Dagamac Nikki Heherson Aldea Đại học Greifswald, Đức

 

Leave us a Comment