Danh Sách Giảng viên Việt Nam

STT Họ và tên Khoa, Viện, Trung tâm Email Số điện thoại
1 Th.S. Nguyễn Văn Hiểu Trung tâm Đào tạo & Phát triển Quốc tế hieu_tn2002@yahoo.com 0904031103
2 Ts. Hồ Ngọc Sơn Khoa Lâm Nghiệp hosonpt@gmail.com 0976501716
3 TS. Nguyễn Hưng Quang Phòng Quản trị phục vụ hungquangcnty@yahoo.com 0985588164
4 TS. Lương Hùng Tiến Khoa CNSH – CNTP tienhl80@gmail.com 01657077438
5 PGS.TS. Đỗ Anh Tài Ban hợp tác Quốc tế – ĐHTN doanhtaitnu@gmail.com 0983640109 – 0280 3851690
6 PGS.TS. Đỗ Ngọc Oanh Khoa Nông Học dongocoanh@gmail.com
7 ThS. Vũ Thị Hải Anh Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn haianhtuaf@yahoo.com.vn (CQ): 0280 3759 761; DĐ: 0916 633 066
8 PGS.TS. Nguyễn Thị Dung Khoa Khoa Học Cơ Bản xsdung050764@gmail.com 0912.050.764
9 PGS.TS.Trần Thu Hà Viện NCLNPB ha.tran2007@gmail.com
10 TS.Phan Đình Binh Khoa Quản Lý Tài Nguyên dinhbinh.tuaf@gmail.com 0984941626
11 PGS.TS. Nguyễn Thị Hà Trường Đại học Khoa học tự nhiên nguyenthiha@hus.edu.vn 0913063898
12 TS.Nguyễn Hữu Thọ Phòng Khoa học – ĐHNL huutho01@gmail.com 0912.530.872
13 TS. Nguyễn Thị Hằng Trung tâm Ngoại Ngữ- Tin học nguyenhangtnu@gmail.com 0984 505 097
14 TS. Dương Văn Thảo Trung tâm Đào tạo & Phát triển Quốc tế duongvanthao@tuaf.edu.vn 0968732218
15 TS. Đàm Xuân Vận Trung tâm ngoại ngữ – Tin học damxuanvan@tuaf.edu.vn 0982.166.696
16 TS. Nguyễn Thanh Hải Khoa Môi Trường nguyenthanhhaitn@gmail.com 0983090796
17 PGS.TS.Nguyễn Thế Hùng ĐHNL nthungtn@gmail.com 0912415152
18 Th.S. Phạm Thị Tuyết Mai Khoa CNSH – CNTP phammaitn@gmail.com 0965051220
19 Th.S. PhạmThanh Hiếu Khoa Khoa Học Cơ Bản phamthanhhieu@tuaf.edu.vn 0988.735.696
20 Th.S. Nguyễn Thị Thu Hương Khoa Khoa Học Cơ Bản nguyenhuong0987@gmail.com
21 PGS.TS. Ngô Xuân Bình Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia nxbinh@most.gov.vn 04.3556.0670
22 Nguyễn Thị Yến Nga CĐ văn hoá nghệ thuật Việt Bắc 0963803180 /0912.422913
23 TS.Nguyễn Xuân Luận Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn 987.807.896
24 Ph.D Vũ Thị Tú Anh Bộ Giáo dục và đào tạo vtanh@moet.edu.vn (04)36231076 – 091450 2015
25 TS.Trần Xuân Thảo Bộ Giáo dục và đào tạo tranxuanthao@tdt.edu.vn/ thaotran@alumni.upenn.edu
26 TS. Vũ Đình Thông Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thong@iebr.ac.vn / vudinhthong@hotmail.com 043 8361 855/ 0945 560 108
27 Th.S. Lý Thị Thùy Dương ĐHNL lythithuyduong@tuaf.edu.vn 0962233901
28 Th.S Hoàng Thị Ngọc Điểm Khoa ngoại ngữ ĐHTN
29 Nguyễn Hữu Nghị Khoa CNSH- CNTP-ĐHNL
30 Trần Lưu Hùng Khoa Quốc tế
31 Hoàng Văn Hùng Cao đẳng cộng đồng Lào Cai
32 Dương Thị Thủy Viện khoa học và công nghệ VN
33 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,Đại học Quốc gia Hà Nội

Leave us a Comment