Development of 3D-printed Microdialysis probe for determining glucose concentration In-vitro

Tên khóa luận: Development of 3D-printed Microdialysis probe for determining glucose concentration In-vitro

Tên sinh viên: Dương Văn Huy

Lớp: K42 – CTTT

Ngành: Khoa học và quản lý môi trường

Người hướng dẫn: Giáo sư Yuh-Chang Sun & Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đàm Xuân Vận

Tải khóa luận tại đây.

Leave us a Comment