Ecotourism and Ecological Disturbances in Sapa District, Lao Cai, Vietnam

Tên khóa luận: Ecotourism and Ecological Disturbances in Sapa District, Lao Cai, Vietnam

Tên sinh viên: Shekinah R. Tibay

Lớp: K42 – CTTT

Ngành: Khoa học và quản lý môi trường

Người hướng dẫn: Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng

Tải khóa luận tại đây.

Leave us a Comment