Liên hệ
  • Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên

  • Telephone0280.3751.216

  • email aep@tuaf.edu.vn