Học bổng SEARCA năm học 2013 – 2014

Điều kiện tham gia chương trình là ứng viên tham gia dự tuyển không quá 35 tuổi, có chứng chỉ TOEFL 550 hoặc IELTS 6,0 điểm trở lên. Ứng viên hoàn thành các mẫu đơn được đăng tải tại trang web của SEARCA, hồ sơ gốc của ứng viên sẽ được nộp trực tiếp về Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất ngày 30/7/2012. Thông tin chi tiết có thể xem tại trang web: http://www.searca.org/.

SEARCA là một trong những trung tâm hàng đầu do Bộ Giáo dục Đông Nam Á thành lập. SEARCA hỗ trợ các nước thành viên SEAMEO phát triển đào tạo nguồn nhân lực về nông nghiệp và các ngành khoa học liên quan khác để thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn. Nhiệm vụ của SEARCA được thực hiện qua các chương trình khác nhau, bắt đầu từ Chương trình nghiên cứu sau đại học. Hơn 4 thập niên qua, phạm vi của chương trình này được mở rộng bao gồm phát triển tổ chức, mạng lưới, dịch vụ để tăng cường giáo dục sau đại học. SEARCA đã cung cấp dịch vụ về tài trợ quỹ học bổng quản lý cho các nước trong khu vực thuộc Đông Nam Á.
Thông tin chi tiết về học bổng, xin mời dowload tại đây.

Leave us a Comment