Học Bổng Thạc Sĩ Chuyên Ngành Nông Nghiệp Nông Thôn Và Môi Trường, Đại Học Okayama, Nhật Bản

Học Bổng Thạc Sĩ Chuyên Ngành Nông Nghiệp Nông Thôn Và Môi Trường,Đại Học Okayama, Nhật Bản

Chương trình Cao học Quốc tế Okayama – Huế về “Sự bền vững các hệ thống nông thôn và môi trường” cho hai chuyên ngành Phát triển nông nghiệp và Quản lý môi trường giữa Đại học Huế, Việt Nam và Đại học Okayama, Nhật Bản sẽ tổ chức tuyển sinh khóa 11, năm học 2017-2020.

Đại học Huế kính gửi đến các đơn vị thông tin về chương trình đào tạo như sau: Bắt đầu đi vào hoạt động đào tạo từ năm 2007, đến tháng 3 năm 2016, 8 khóa học đầu tiên của chương trình Cao học Quốc tế Okayama-Huế (niên khóa 2007-2010, 2008-2011, 2009-2012, 2010-2013, 2011-2014, 2012-2015, 2013-2016, 2014-2017) đã tốt nghiệp từ Đại học Okayama và được cấp bằng Thạc sỹ (Thạc sỹ Quản lý Môi trường và Thạc sỹ Phát triển Nông nghiệp, tùy thuộc vào chuyên ngành của mỗi học viên). Một số học viên của chương trình đã nhận được học bổng từ các nguồn khác nhau để học tiếp Tiến sỹ tại Nhật Bản. Khóa VIII (2014-2017) của chương trình đã sang ĐH Okayama vào cuối tháng 3 để hoàn tất luận văn. Khóa IX (2015-2018) tiếp tục học kỳ hai tại ĐH Huế. Chất lượng đào tạo cũng như hình thức liên kết giảng dạy của chương trình được đánh giá cao tại Đại học Okayama và Đại học Huế. Thông tin tuyển sinh xem dưới đây:

và mẫu đơn đăng ký xem tại đây

Blog Attachment

Leave us a Comment