• 1
  • 2
  • full screen slider
  • 4
Học bổng

Học bổng trao đổi tại trường Đại học Công nghệ KMUTT, Thái Lan


Đăng lúc: 15:09:18 25/09/2015 - Người đăng bài viết: Admin CTTT - Đã Đọc: 712

Học bổng trao đổi tại trường Đại học Công nghệ King Mongkut Thonbury (KMUTT), Thái Lan thông báo học bổng trao đổi sinh viên dành cho các trường thành viên của Chương trình Trao đổi sinh viên Đông Nam Á (AIMS).

Thông tin về chương trình, nội dung học bổng, cách thức và hạn nộp hồ sơ, xem thêm tại: 

http://global.kmutt.ac.th/academics/exchange-programs/inbound-exchange-student