• 1
  • 2
  • full screen slider
  • 4
Thông báo

Hướng dẫn xét chọn danh hiệu


Đăng lúc: 09:10:13 11/10/2017 - Người đăng bài viết: Admin CTTT - Đã Đọc: 104

Căn cứ Hướng dẫn số 133 HD/TWHSV ngày 21/7/2014 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2013-2018; Thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2018 và năm học 2017-2018, Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên ban hành hướng dẫn số 09/TB-HSV ngày 10 tháng 10 năm 2017 về việc bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2016-2017 như sau:

1. Đối tượng xét chọn: Sinh viên hệ chính quy trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên (xét kết quả học tập và rèn luyện năm học 2016-2017)

2. Các tiêu chí chuẩn bình chọn: Xem chi tiết tại đây?

3. Hồ sơ: bao gồm Phiếu đăng ký xét (theo mẫu - tải về tại đây) và hồ sơ minh chứng theo yêu cầu.

3.1. Danh sách trích ngang đăng ký danh hiệu sinh viên 5 tốt (theo mẫu - tải về tại đây)
3.2. Đối với Hội viên: nộp về Ban chấp hành Chi hội sinh viên đang sinh hoạt

4. Hạn chót nộp hồ sơ: đến hết ngày 10/11/2017.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là chủ trương lớn của Hội Sinh viên Việt Nam, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường là cơ sở để Hội Sinh viên trường chọn cá nhân tiêu biểu đề nghị xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố và Trung ương, đồng thời là cơ sở xét chọn giải thưởng “Sao tháng giêng” năm học 2017-2018, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện đến Hội viên, sinh viên để đảm bảo việc bình chọn đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả.

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ giải đáp tại
Fanpage: https://www.facebook.com/groups/1566968356908599/