• 1
  • 2
  • full screen slider
  • 4
Cơ cấu tổ chức

Danh sách cán bộ CTTT


Đăng lúc: 19:03:00 24/03/2015 - Người đăng bài viết: Admin CTTT - Đã Đọc: 1178

 TS. Dương Văn Thảo

 Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế

 Điều phối viên CTTT

ĐT: (+84) 280 3751216    Fax:(+84)280 3 852 921

Email: duongvanthao@tuaf.edu.vn; thao, duongvanthao.76@gmail.com 

 

 ThS. Lý Thị Thùy Dương

 Chuyên viên Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế

 Giảng viên, phụ trách Hợp tác Quốc tế

ĐT: (+84) 280 3751216    Fax:(+84)280 3 852 921

Email: lythithuyduong@tuaf.edu.vn, duongltt.hut@gmail.com

 

 KS. Lê Xuân Thành

 Chuyên viên Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế

 Phụ trách Quản lý Sinh viên

ĐT: (+84) 280 3751216    Fax:(+84)280 3 852 921

Email: tienthanhitc@gmail.com 

 

 CN. Lương Thị Chuyên 

 Chuyên viên Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế

 Phụ trách Đào tạo và Tài chính

ĐT: (+84) 280 3751216    Fax:(+84)280 3 852 921

email: chuyentn87@gmail.com 

 

 KS. Nguyễn Thùy Linh

 Chuyên viên Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế

 Cán bộ Đào tạo và Tài chính

ĐT: (+84) 280 3751216    Fax:(+84)280 3 852 921

Email: nguyenthuylinh0807@gmail.com

 

 ThS. Johnathan Sharkey

 Quốc tịch Úc

 Giảng viên tiếng Anh

ĐT: (+84) 280 3751216    Fax:(+84)280 3 852 921

Email: jsha4631@gmail.com 

Những tin cùng chuyên mục