• 1
  • 2
  • full screen slider
  • 4
Cơ cấu tổ chức

Danh sách cán bộ CTTT


Đăng lúc: 19:03:00 24/03/2015 - Người đăng bài viết: Admin CTTT - Đã Đọc: 1610

 TS. Dương Văn Thảo

 Trưởng Văn phòng Chương trình Đào tạo chất lượng cao

 

 

ĐT: (+84) 280 3751216    Fax:(+84)280 3 852 921

Email: duongvanthao@tuaf.edu.vn;  duongvanthao.76@gmail.com 

 

 TS. Hoang Hai Thanh

 Chuyên viên Văn phòng Chương trình Đào tạo chất lượng cao

 Giảng viên, phụ trách Hợp tác Quốc tế

 

 

ĐT: (+84) 280 3751216    Fax:(+84)280 3 852 921

Email: hoanghaithanh@tuaf.edu.vn 

 

 ThS. Hà Minh Tuấn

 Chuyên viên Văn phòng Chương trình Đào tạo chất lượng cao

 Giảng viên, phụ trách Chương trình tiếng Anh

 

ĐT: (+84) 280 3751216    Fax:(+84)280 3 852 921

Email: hmttuaf@gmail.com 

 

 ThS. Tragg Pinkham  

 Quốc tịch Mỹ

Giảng viên tiếng Anh

 

 

ĐT: (+84) 280 3751216    Fax:(+84)280 3 852 921

Email: traggpinkham@gmail.com 

 

 KS. Lê Xuân Thành

 Chuyên viên Văn phòng Chương trình Đào tạo chất lượng cao

 Phụ trách Quản lý Sinh viên và Giáo vụ

 

ĐT: (+84) 280 3751216    Fax:(+84)280 3 852 921

Email: tienthanhitc@gmail.com 

 

 CN. Lương Thị Chuyên 

 Chuyên viên Văn phòng Chương trình Đào tạo chất lượng cao

 Phụ trách Đào tạo và Tài chính

 

ĐT: (+84) 280 3751216    Fax:(+84)280 3 852 921

Email: chuyentn87@gmail.com 

 

CN. Nguyễn Thị Nhung

Chuyên viên Văn phòng Chương trình Đào tạo chất lượng cao

 Phụ trách Văn thư

 

 

ĐT: (+84) 280 3751216    Fax:(+84)280 3 852 921

Email: nguyennhung@tuaf.edu.vn

 

  CN. Hà Thị Hồng

  Chuyên viên Văn phòng Chương trình Đào tạo chất lượng cao

 Phụ trách Hợp tác quốc tế và trao đổi sinh viên

 

 

ĐT: (+84) 280 3751216    Fax:(+84)280 3 852 921

Email: hathihong1605@gmail.com

 

 CN. Phạm Việt Hưng

Chuyên viên Văn phòng Chương trình Đào tạo chất lượng cao

Phụ trách Trao đổi sinh viên

 

 

ĐT: (+84) 280 3751216    Fax:(+84)280 3 852 921

Email:hungphamaep@gmail.com 

 

  CN. Vũ Khánh Linh

 Chuyên viên Văn phòng Chương trình Đào tạo chất lượng cao

 Phụ trách Trao đổi sinh viên

 

ĐT: (+84) 280 3751216    Fax:(+84)280 3 852 921

Email: vukhanhlinh115@gmail.com

 

Những tin cùng chuyên mục