• 1
  • 2
  • full screen slider
  • 4

Mẫu đánh giá khóa luận (dành cho giảng viên hướng dẫn)

Mẫu đánh giá khóa luận dành cho giảng viên hướng dẫn

Đăng lúc: 2017-02-14 08:50:42 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Đăng lúc: 2016-08-17 09:28:05 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

ANALYSIS BIOCHAR PROPERTIES MADE FROM SAWDUST AND ITS EFFECT TO BRASSICA RAPA CHINENSIS SEEDS

Bài báo khoa học của nhóm tác giả K44 và K45 CTTT đăng trên tập 150, số 05, 2016 của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đăng lúc: 2016-04-21 08:25:34 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2016"

Cơ hội cho các bạn sinh viên thể hiện tình yêu với khoa học công nghệ.

Đăng lúc: 2016-04-21 07:55:59 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Đăng lúc: 2015-06-17 10:25:19 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Đăng lúc: 2015-06-02 08:40:58 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Đăng lúc: 2015-06-02 08:09:58 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Đăng lúc: 2015-05-29 07:56:29 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Synergism test and Biodegradation of fertilizer liquid wastewater by three isolates of bacteria

Tên sinh viên: Nguyễn Thị Phương An Lớp: K42 - CTTT

Đăng lúc: 2015-05-28 09:42:37 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Hospital Waste Management Practices In Lao Cai City: An Input To Policy Enhancement

Tên sinh viên: Camille T. de Jesus Lớp: K42 - CTTT

Đăng lúc: 2015-05-26 08:52:09 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Đăng lúc: 2015-05-26 08:50:39 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Investigate of Albumin-Porous Holow Fe3O4 Nanoparticles for Dual Drug Delivery

Tên sinh viên: Trần Thị Thúy Hà Lớp: K42 - CTTT

Đăng lúc: 2015-05-26 08:49:08 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Using GIS to manage the water quality of aquaculture in Ha Long Bay, Quang Ninh province

Tên sinh viên: Nguyễn Mạnh Cường Lớp: K42 - CTTT

Đăng lúc: 2015-05-26 08:47:45 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

The Use soil as the adsorbent to understand the capacity toward copper ions adsorption

Tên sinh viên: Lưu Thị Thùy Linh Lớp: K42 - CTTT

Đăng lúc: 2015-05-26 08:46:35 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Đăng lúc: 2015-05-26 08:45:13 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Đăng lúc: 2015-05-26 08:44:04 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Đăng lúc: 2015-05-26 08:42:35 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Ecotourism and Ecological Disturbances in Sapa District, Lao Cai, Vietnam

Tên sinh viên: Shekinah R. Tibay Lớp: K42 - CTTT

Đăng lúc: 2015-05-26 08:41:25 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Đăng lúc: 2015-05-26 08:39:43 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

The Uptake Mechanisms of Ag and TiO2 Nanoparticles of Nervous-system cells

Tên sinh viên: Dương Thị Thu Huyền Lớp: K42 - CTTT

Đăng lúc: 2015-05-26 08:38:03 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Đăng lúc: 2015-05-25 08:35:09 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Đăng lúc: 2015-05-25 08:21:15 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Đăng lúc: 2015-05-25 08:16:44 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Đăng lúc: 2015-05-25 08:11:49 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Đăng lúc: 2015-05-07 08:51:40 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Đăng lúc: 2015-05-05 23:25:45 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Đăng lúc: 2015-05-05 23:19:27 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Đăng lúc: 2015-05-05 16:04:44 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Đăng lúc: 2015-05-05 10:49:10 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận

Đăng lúc: 1970-01-01 08:00:00 | Chuyên mục: Nghiên cứu - Khóa luận