• 1
  • 2
  • full screen slider
  • 4

Đăng lúc: 2017-11-24 14:52:16 | Chuyên mục: Quy định về hình thức khóa luận

Báo cáo đánh giá khóa luận dành cho giáo viên hướng dẫn

Báo cáo đánh giá khóa luận dành cho giáo viên hướng dẫn

Đăng lúc: 2015-06-25 15:57:59 | Chuyên mục: Quy định về hình thức khóa luận

Quy định về hình thức khóa luận

Hướng dẫn viết khóa luận dành riêng cho sinh viên CTTT, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, áp dụng cho nghiên cứu khoa học và nghiên cứu cuối khóa

Đăng lúc: 2015-05-21 10:11:15 | Chuyên mục: Quy định về hình thức khóa luận