• 1
  • 2
  • full screen slider
  • 4

HỘI THI OLYMPIC TOÀN QUỐC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC - LÊ NIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH “ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG” NĂM 2017

Cuộc thi các môn khoa học Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh " Ánh Sáng Soi Đường" năm 2017 do Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Giáo dục - đào tạo và Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức. Đây cũng là hoạt ...

Đăng lúc: 2017-03-07 17:17:09 | Chuyên mục: Thông báo

Quyết định một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên trong phạm vi trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Căn cứ vào thông tư 10/2016/TT-BGĐT, ngày 05/04/2016 của Bộ trường Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc Ban hành Quy chế sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đưa ra ...

Đăng lúc: 2017-03-03 09:18:36 | Chuyên mục: Thông báo

Đăng lúc: 2017-03-03 08:56:30 | Chuyên mục: Thông báo

Cuộc thi ý tưởng Khởi nghiệp Trường Đại học Nông Lâm lần thứ nhất 2017

Cuộc thi ý tưởng Khởi nghiệp Trường Đại học Nông Lâm được tổ chức lần thứ nhất năm 2017, đây là cơ hội cho các bạn sinh viên được hiện thực hóa những kế hoạch hay các ý tưởng kinh doanh.

Đăng lúc: 2017-02-28 23:28:05 | Chuyên mục: Thông báo

Tổ chức Festival tiếng Anh không chuyên các trường thuộc Đại học Thái Nguyên Năm học 2016 - 2017

Festival tiếng Anh không chuyên các trường thuộc Đại học Thái Nguyên Năm học 2016 - 2017. Cuộc thi là một sân chơi trí thức nhằm động viên, khích lệ phong trào học tập môn Tiếng Anh của sinh viên, góp phần bước đầu triển ...

Đăng lúc: 2017-02-28 10:11:56 | Chuyên mục: Thông báo

Giải bóng đá truyền thống sinh viên CTTT

Giải bóng đá truyền thống sinh viên CTTT

Đăng lúc: 2017-01-10 11:05:49 | Chuyên mục: Thông báo

Thông báo đăng ký học phần tin học Đại cương đối với sinh viên K48

Căn cứ thông báo số 1447/TB-ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học nông lâm Thái Nguyên về việc đăng ký học phần tin học đại cương đối với sinh viên K48

Đăng lúc: 2017-01-06 11:15:25 | Chuyên mục: Thông báo

Thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội học kỳ II, năm học 2016-2017

Căn cứ công văn số 1422 CV/ĐHNL-CT HSSV ngày 26 tháng 12 năm 2016 V/v nộp hồ sơ Miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội kỳ II, năm học 2016-2017

Đăng lúc: 2016-12-27 18:08:05 | Chuyên mục: Thông báo

Thông báo số 1424/TB-QTPV-ĐHTN, ngày 27 tháng 12 năm 2016 V/v thời hạn sử dụng thẻ BHYT của sinh viên K45,K46, K47

Thực hiện thông báo số 1424/TB-QTPV-ĐHTN, ngày 27 tháng 12 năm 2016 V/v thời hạn sử dụng thẻ BHYT của sinh viên K45,K46, K47. Phòng QTPV (Trạm Y tế) xin thông báo tới các Khoa, Trung tâm ĐT&PT QT về thời hạn sử dụng thẻ ...

Đăng lúc: 2016-12-27 18:02:54 | Chuyên mục: Thông báo

Thông báo hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên kỳ I năm học 2016-2017

Thực hiện thông báo số 1332/TB-KHTC ngày 6 tháng 12 năm 2016 V/v hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên kỳ I năm học 2016-2017 Thông báo hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên kỳ I năm học 2016-2017

Đăng lúc: 2016-12-07 15:45:43 | Chuyên mục: Thông báo

Thông báo tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2016-2017

Thực hiện thông báo số 1295 TB/HSSV ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên V/v tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2016-2017

Đăng lúc: 2016-12-01 11:31:47 | Chuyên mục: Thông báo

Quyết định V/v quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy các ngành đào tạo Chương trình tiên tiến năm học 2016-2017

Căn cứ Quyết định số 1371/QĐ-KHTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên v/v quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy các ngành đào tạo Chương trình tiên tiến năm ...

Đăng lúc: 2016-11-25 08:37:06 | Chuyên mục: Thông báo

Thông báo sử dụng tích hợp Agribank với thẻ trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên

Căn cứ thông báo số 1275 TB/HSSV ngày 24 tháng 11 năm 2016 về việc sử dụng tích hợp thẻ Agribank với thẻ trung tâm học liệu ĐHTN

Đăng lúc: 2016-11-25 08:31:31 | Chuyên mục: Thông báo

Quyết định về việc trợ cấp xã hội học kỳ I, năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy (Khóa 48)

Căn cứ Quyết định số 1392/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học nông lâm Thái Nguyên về việc trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy(Khóa 48)

Đăng lúc: 2016-11-23 08:49:29 | Chuyên mục: Thông báo

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập kỳ I, năm 2016-2017 cho SV khóa 48 là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo thi đỗ vào trường Đại học

Căn cứ vào quyết định số 1391/QĐ/ĐHNL-HSSV ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học nông lâm Thái Nguyên về việc hỗ trợ chi phí học tập kỳ I, năm 2016-2017 cho SV khóa 48 là người dân tộc thiểu số ...

Đăng lúc: 2016-11-23 08:41:26 | Chuyên mục: Thông báo

Quyết định V/v miễn, giảm học phí kỳ I, năm 2016-2017 cho sinh viên khóa 48 hệ chính quy

Căn cứ quyết định số 1390/QĐ-ĐHNL-HSSV, ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học nông lâm Thái Nguyên V/v miễn, giảm học phí kỳ I, năm 2016-2017 cho sinh viên khóa 48 hệ chính quy

Đăng lúc: 2016-11-23 08:31:32 | Chuyên mục: Thông báo

TỔNG HỢP CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH TẠI AEP- ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN THÔNG BÁO CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH

Đăng lúc: 2016-10-24 09:31:45 | Chuyên mục: Thông báo

CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH TẠI AEP – ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

- Đạt được điểm từ 6.0trở lên trong các kỳ thi IELTS. - Thành thạo các kỹ năng Nghe – Nói Đọc – Viết. - Tích lũy kiến thức khoa học chuyên sâu. - Đủ trình độ theo học các trường đại học nổi tiếng trên thế giới. - ...

Đăng lúc: 2016-10-20 10:17:21 | Chuyên mục: Thông báo

Thông báo hội thi "Tìm hiểu ý tưởng sáng tạo trong sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên năm 2016"

Thông báo V/v tổ chức hội thi "Tìm hiểu ý tưởng sáng tạo trong sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên năm 2016"

Đăng lúc: 2016-10-19 09:18:09 | Chuyên mục: Thông báo

Quyết định về việc ban hành Quy định xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần Tiếng Anh và Tin học đại cương đối với sinh viên hệ đại học chính quy Trường Đại học Nông lâm - Thái Nguyên

Quyết định về việc ban hành Quy định xét miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần Tiếng Anh và Tin học đại cương đối với sinh viên hệ đại học chính quy Trường Đại học Nông lâm - Thái Nguyên

Đăng lúc: 2016-10-17 15:05:13 | Chuyên mục: Thông báo

Quyết định về việc ban hành Quy định miễn, giảm, tạm hoãn các học phần giáo dục thể chất, Quốc phòng-An ninh đối với sinh viên hệ đại học chính quy Trường Đại học Nông lâm- Đại học Thái Nguyên

Quyết định về việc ban hành Quy định miễn, giảm, tạm hoãn các học phần giáo dục thể chất, Quốc phòng-An ninh đối với sinh viên hệ đại học chính quy Trường Đại học Nông lâm- Đại học Thái Nguyên.

Đăng lúc: 2016-10-17 15:01:11 | Chuyên mục: Thông báo

Thông báo tham gia cuộc thi Giọng hát Việt 2017

Thông báo tham gia cuộc thi Giọng hát Việt 2017.Giọng hát Việt 2017 là một cuộc thi tìm kiếm tài năng, tạo cơ hội cho những người đam mê ca hát tỏa sáng trên sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp.Trong chương trình này yếu tố ...

Đăng lúc: 2016-10-10 08:48:31 | Chuyên mục: Thông báo

Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên K48 năm 2016-2017

Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên K48 năm 2016-2017.Thực hiện thông báo số 1028 TB- CT HSSV ngày 26 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên V/v khám sức khỏe cho sinh viên K48 năm ...

Đăng lúc: 2016-09-27 10:48:02 | Chuyên mục: Thông báo

Thông báo thực hiện chi trả tiền chế độ chính sách cho sinh viên qua tài khoản thẻ ATM

Thực hiện thông báo số 1027/TB-KHTC ngày 23 tháng 09 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên V/v thực hiện chi trả tiền chế độ chính sách cho sinh viên qua tài khoản thẻ ATM.

Đăng lúc: 2016-09-27 10:29:26 | Chuyên mục: Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Anh A2, B1, B2 theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam và lớp luyện thi chứng chỉ A2, B1, B2 theo khung Châu Âu chuẩn đầu ra sinh viên

Thực hiện quy định chuẩn hóa đầu ra tiếng Anh cho sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên(sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học và Cao đẳng toàn quốc phải đạt trình độ tiếng Anh A2 giai đoạn ...

Đăng lúc: 2016-09-21 09:55:22 | Chuyên mục: Thông báo

Đăng lúc: 2016-08-22 14:24:31 | Chuyên mục: Thông báo

Lịch nghỉ hè và tổng kết năm học 2015-2016

Thực hiện thông báo số 467 TB/CT HSSV ngày 10 tháng 05 năm 2016 v/v nghỉ hè và tổng kết năm học 2015-2016

Đăng lúc: 2016-05-11 09:05:31 | Chuyên mục: Thông báo

Thông báo tổ chức cuộc thi " Nhà vô địch điểm A và chi đoàn không có đoàn viên vi phạm quy chế thi"

Thông báo số 23-TB/ĐTN, ngày 10 tháng 12 năm 2015 v/v tổ chức cuộc thi " Nhà vô địch điểm A và chi đoàn không có đoàn viên vi phạm quy chế thi.Lần thứ nhất, năm 2015.

Đăng lúc: 2015-12-11 14:06:24 | Chuyên mục: Thông báo

Đăng lúc: 2015-07-28 10:22:20 | Chuyên mục: Thông báo

V/v Họp mặt tổng kết năm học 2014-2015 và phổ biến kế hoạch 2015-2016 cho sinh viên K46-CTTT

Thực hiện kế hoạch đào tạo của CTTT, ngành KH&QLMT năm học 2014-2015, Trung tâm ĐT&PT QT xin thông báo kế hoạch họp mặt tổng kết năm học 2014-2015 và phổ biến kế hoạch học tập 2015-2016 cho sinh viên K46-CTTT

Đăng lúc: 2015-06-09 15:35:48 | Chuyên mục: Thông báo

Thông báo nghỉ hè, tổng kết năm học 2014-2015

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015 của trường, học kỳ II và năm học 2014-2015 sắp kết thúc Văn phònCăn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015 của trường, học kỳ II và năm học 2014-2015 sắp kết thúc. ...

Đăng lúc: 2015-05-25 10:35:24 | Chuyên mục: Thông báo

Đăng lúc: 1970-01-01 08:00:00 | Chuyên mục: Thông báo

Tổ chức Festival tiếng Anh không chuyên các trường thuộc Đại học Thái Nguyên Năm học 2016 - 2017

Festival tiếng Anh không chuyên các trường thuộc Đại học Thái Nguyên Năm học 2016 - 2017. Cuộc thi là một sân chơi trí thức nhằm động viên, khích lệ phong trào học tập môn Tiếng Anh của sinh viên, góp phần bước đầu triển ...

Đăng lúc: 1970-01-01 08:00:00 | Chuyên mục: Thông báo

Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi ý tưởng Khởi Nghiệp lần thứ Nhất năm 2017 của Đại học Thái Nguyên

Kế hoạch và thể lệ Cuộc thi ý tưởng Khởi Nghiệp lần thứ Nhất năm 2017 của Đại học Thái Nguyên

Đăng lúc: 1970-01-01 08:00:00 | Chuyên mục: Thông báo