• 1
  • 2
  • full screen slider
  • 4

Đăng lúc: 2018-02-05 10:02:38 | Chuyên mục: Sinh viên quốc tế nói gì?

Đăng lúc: 2017-12-25 09:54:55 | Chuyên mục: Sinh viên quốc tế nói gì?

Sinh viên Trao đổi từ trường ĐH Edith Cowan, Australia chia sẻ cảm xúc về CTTT

Năm học 2016-2017, Chương trình tiên tiến, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên chào đón 15 sinh viên đến trao đổi từ các nước: Australia, Hàn Quốc và Indonesia.

Đăng lúc: 2016-12-20 16:29:33 | Chuyên mục: Sinh viên quốc tế nói gì?

Chúng ta đã thành công!

Bài phát biểu của sinh viên Shelah Marie Recide - Sinh viên K43 CTTT trong lễ tốt nghiệp

Đăng lúc: 2016-01-23 12:20:57 | Chuyên mục: Sinh viên quốc tế nói gì?

Sinh viên Indonesia chia sẻ cảm xúc sau thời gian trao đổi ở Việt Nam

Một cuộc nói chuyện thân thiện với các bạn sinh viên đến từ Indonesia

Đăng lúc: 2016-01-12 00:00:00 | Chuyên mục: Sinh viên quốc tế nói gì?

I love Vietnamese Food the most

By Jose Alberto U. Dunca, K44-CTTT

Đăng lúc: 2015-07-23 14:31:18 | Chuyên mục: Sinh viên quốc tế nói gì?

Engaging with Vietnam: A life changing journey

Prepared by : Jimlea Nadezhda A. Mendoza K44 Advanced Education Program

Đăng lúc: 2015-07-23 14:27:56 | Chuyên mục: Sinh viên quốc tế nói gì?

My experience in Thai Nguyen

By: Amana Amalia, from Indonesia

Đăng lúc: 2015-07-09 11:40:25 | Chuyên mục: Sinh viên quốc tế nói gì?

I love living in Vietnam

By: John Carlo Redeña Santos, from: Philippines

Đăng lúc: 2015-07-09 11:36:21 | Chuyên mục: Sinh viên quốc tế nói gì?

What do I like most in Vietnam and why?

By: Phimnapha Syhabouth, K45 student

Đăng lúc: 2015-07-09 11:32:53 | Chuyên mục: Sinh viên quốc tế nói gì?

Đăng lúc: 2015-07-09 11:22:08 | Chuyên mục: Sinh viên quốc tế nói gì?