Investigate of Albumin-Porous Holow Fe3O4 Nanoparticles for Dual Drug Delivery

Tên khóa luận: Investigate of Albumin-Porous Holow Fe3O4 Nanoparticles for Dual Drug Delivery

Tên sinh viên: Trần Thị Thúy Hà

Lớp: K42 – CTTT

Ngành: Khoa học và quản lý môi trường

Người hướng dẫn: Giáo sư Huang Yu-Fen & Tiến sĩ Đỗ Thị Ngọc Oanh

Tải khóa luận tại đây.

Leave us a Comment