Lịch học Khóa học Mùa xuân 2015

Chương trình tiên tiến, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên xin trân trọng thông báo lịch học của “Khóa học mùa xuân (Spring School)” được tổ chức dựa trên sự hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên với Đại học Greifswald, Đức. Khóa học được thực hiện dưới sự giảng dạy trực tiếp của các giáo sư, chuyên gia trong lĩnh vực khoa học quản lý môi trường, hệ thống thông tin địa lý, đến từ trường Đại học Greifswald, một trong những trường đại học có truyền thống nghiên cứu và giảng dạy lâu đời nhất tại Châu Âu.

Xin mời tải lịch học tại đây

Leave us a Comment