Lịch học môn Ứng dụng GIS trong phân tích môi trường và Sinh thái đại cương K44

Văn phòng CTTT gửi các em sinh viên K44 CTTT thời khóa biểu 02 môn:

– Ứng dụng GIS trong phân tích môi trường

–  Sinh thái đại cương

Lịch học từ ngày 14/5 đến 12/6/2015

Thông tin chi tiết  môn Ứng dụng GIS trong phân tích môi trường xem tại ĐÂY

Môn Sinh thái đại cương xem tại ĐÂY

Leave us a Comment