Lịch thi cho sinh viên K45 CTTT

Chi tiết lịch thi kết thúc học phần kỳ 2 năm học 2014- 2015 cho sinh viên K45 CTTT xem tại đây.

Sinh viên lưu ý:

– Từ ngày 11/5 đến 7/6/2015, sinh viên Việt Nam sẽ học Quân sự

– Trong thời gian sinh viên Việt Nam học Quân sự, sinh viên Quốc tế sẽ học tiếng Việt.

– Thời khóa biểu cho sinh viên sau đợt tập quân sự đã được thông báo trên website.

Leave us a Comment