Thời khóa biểu lớp K45 CTTT môn Sinh học đại cương: sinh thái và tiến hóa

ăn phòng CTTT gửi các em sinh viên K45CTTT thời khóa biểu môn Sinh học đại cương: sinh thái và tiến hóa.

Lịch học từ ngày 08/6/2015 đến 12/6/2015 (Sau đợt học Quân sự)

 

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY

Leave us a Comment