Thông báo Học bổng nghiên cứu khoa học nữ tại Việt Nam ( Unesco – L’oreal)

Đối tượng tham gia: Các nhà nghiên cứu khoa học nữ không quá 40 tuổi, có học vị tiến sĩ và có đề án nghiên cứu khoa học thuộc 2 lĩnh vực: Khoa học đời sống và Khoa học vật liệu. Mức học bổng năm 2012 được trao tặng là 200 triệu VNĐ cho mỗi học bổng.

Thời gian nhận hồ sơ và đề án nghiên cứu khoa học cấp quốc gia đến hết ngày 31/5/2012.

Thông tin chi tiết về Giải thưởng và các mức học bổng, đơn xin học bổng và các yêu cầu nộp đơn, xin vui lòng tham khảo tại trang web: http://www.phunutrongkhoahoc.com/home/.

Năm 2011, TS. Hoàng Thị Bích Thảo, phòng QLKH&QHQT đã được giải thưởng của Công ty L’oreal, do vậy nếu cán bộ/giáo viên nữ nào cần tư vấn về học bổng có thể liên lạc trực tiếp với TS. Thảo (di động: 0169.742.9300) để được tư vấn trực tiếp về thủ tục.

Leave us a Comment