Thông báo lịch học môn Phát triển du lịch bền vững với giảng viên trường Đại học Greifswald, Đức

Lịch học môn Phát triển du lịch bền vững của K46NO2 

Giảng viên: Dr. Steingrube Wilhelm Heinz

Thời gian: Sáng 8/5 – Chiều 12/5/ 2017

Buổi sáng: 8h – 11h30

Buổi chiều: 14h- 17h

Phòng học : D304

Leave us a Comment