Thông báo về lịch học học kỳ II, Năm học 2014-2015

Văn phòng CTTT thông báo lịch học, Học kỳ II, Năm học 2014-2015 tới các bạn sinh viên K43,K44,K45. Chi tiết các em xem tại đây

Leave us a Comment