Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN TRƯỚC KHI TỐT NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN TRƯỚC KHI TỐT NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Với mục tiêu đào tạo sinh viên (SV) tốt nghiệp ra trường có đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của thị trường lao động. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên triển khai tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sv về chương trình đào tạo, chất lượng của hoạt động quản lý, phục vụ và hỗ trợ đào tạo,…. Đề nghị sinh viên cung cấp thông tin theo các nội dung dưới đây bằng cách đánh dấu (tích) vào các ô lựa chọn, điền thông tin vào các khoảng trống. Những ý kiến của các anh chị sẽ được nhà trường tiếp thu để điều chỉnh đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Đường link tại đây  

Thông báo chính thức: 1 2

Leave us a Comment